Open Call AiR januari 2019

7 Januari start de tweede Artist in Residence bij Glaslab den Bosch

Elk jaar begeleidt stichting GlaLab den Bosch twee kunstenaars, ontwerpers of andere geïnteresseerden binnen het ‘Artist in Residence’- programma (AIR).

De AIR geeft kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid om gedurende één kwartaal minimaal twee dagdelen in de week te werken met vlakglas aan een zelfgekozen project. Hierbij stelt het GlasLab zijn faciliteiten en expertise beschikbaar.

GlasLab den Bosch heeft als doelstelling de expertise van vlakglas over te brengen aan kunstenaars en ontwerpers die niet specifiek eerder met (vlak)glas hebben gewerkt. En hiermee te ondersteunen in de verbreding van hun beeldtaal en nieuwe interessante uitwerkingen tot stand te brengen.

Criteria voor het indienen van een plan:

  • Het moet gaan om een nieuw nog niet eerder ontwikkeld project.
  • Zwaar wegende punten hierin zijn: innovatie, experimentele en technische haalbaarheid.
  • Voorkeur gaat uit naar kunstenaars of ontwerpers die nog geen/of weinig ervaring met (Vlak)glas hebben.
  • De kunstenaar/ontwerper betaald een eigenbijdrage van 15% op de totale kosten van de AIR. De overige kosten worden door de stichting betaald.
  • Het ingediende projectplan mag maximaal 2 A4 lang zijn.
  • Beeldmateriaal max 16 afbeeldingen als PDF bestand max 5 mb.

NB De AIR is bedoeld als dag-ondersteuning en zonder verblijfplaats.

 

Aanvraag kunnen worden ingediend door een email te sturen naar info@glaslabdenbosch.nl, onder de vermelding Aanvraag AIR

Sluitingsdatum aanvragen voor de AIR bij GlasLab Den Bosch is 11-11-2018.